Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník)
§ 111, § 112
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: