Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník)
§ 105a
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: