Zvláštne evidenčné číslo (cestná premávka)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§127 - § 131
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: