Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov (cestná premávka)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 125
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: