Práva dotknutej osoby a povinnosť prijať primerané interné nastavenia a postupy pre zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa (zákon a GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: