Právne základy pre spracúvanie osobných údajov (zákon a GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: