Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie (Článok 99, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: