Vzťah k smernici 2002/58/ES (Článok 95, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: