Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti (Článok 96, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: