Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 195
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: