Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti (verejné zdravie)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§15
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: