Komanditná spoločnosť (Obchodný zákonník)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník)
§ 93, § 96
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: