Zánik poistenia odstúpením (zákon č. 40/1964)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 40/1964 (Občiansky zákonník)
§ 802 ods. 1, § 802a
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: