Použitie súborného diela (autorský zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Kultúra

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 618/2003 Z.z. (o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon))
§ 34
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: