Obmedzenia majetkových práv autora (autorský zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Kultúra

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 618/2003 Z.z. (o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon))
§ 38
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: