Osobitné povinnosti (vybavovanie vecí a dokladov týkajúcich sa vozidla)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 135
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: