Ľahko zranená osoba (pri dopravnej nehode)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 67, ods. (2), písm. c)
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: