Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ochrana pred alkoholickými nápojmi)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 219/1996 Z.z. (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
§ 3
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: