Zákaz predaja alebo podávania alkoholických nápojov (ochrana pred alkoholickými nápojmi)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 219/1996 Z.z. (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
§ 2
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: