Osobitná kategória osobných údajov a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky (usmernenie ku GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: