„Pravidelné a systematické monitorovanie“ (usmernenie ku GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: