Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu (§ 36, zákon o dani z príjmov)

Zobraziť pojem v strome Doména: Financie a hospodárstvo

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 595/2003 Z. z. (o dani z príjmov)
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: