§ 35 (§ 35, zákon o dani z príjmov)

Zobraziť pojem v strome Doména: Financie a hospodárstvo

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 595/2003 Z. z. (o dani z príjmov)
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: