Upovedomenie ústavu na výkon väzby o väzbe (§ 75, Trestný poriadok)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Súvisiace pojmy: