Upovedomenie o vzatí do väzby, prepustení z väzby alebo o úteku z väzby (§ 74, Trestný poriadok)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Súvisiace pojmy: