Zdravotnícki pracovníci

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 578/2004 Z.z. (o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 27
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: