Výkon zdravotníckeho povolania

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. (o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 3
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: