Preambula (Ústava Slovenskej republiky)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: