Prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 370
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: