Hromadné hlásenie akútnych respiračných ochorení (verejné zdravie)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 8
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: