Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií (verejné zdravie)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 7
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: