Orgány verejnej moci

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

Zoznam orgánov verejnej moci Slovenskej republiky rozčlenený podľa úrovne pôsobnosti orgánov verejnej moci.
Pre zobrazenie informácií o konkrétnych orgánoch verejnej moci kliknite na názov vybraného orgánu verejnej moci v strome.
Viac informácií

 • O zozname orgánov verejnej moci Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Legislatívny a normatívny rámec konania orgánov verejnej moci Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Orgány verejnej moci zriadené na základe Ústavy Slovenskej republiky Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
 • Ministerstvá Skryť 13 podradených uzlov. Zobraziť 13 podradených uzlov.
 • Ostatné ústredné orgány štátnej správy Skryť 11 podradených uzlov. Zobraziť 11 podradených uzlov.
 • Orgány verejnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Súdnictvo Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Sily a zbory Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Verejnoprávne inštitúcie a ustanovizne Skryť 7 podradených uzlov. Zobraziť 7 podradených uzlov.
 • Vedecké a vzdelávacie inštitúcie Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Miestna štátna správa Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Samospráva Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Ďalšie orgány verejnej moci Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.