KAPITOLA I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Smernica EÚ pre bezpečnosť sietí a IS)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

Súvisiace pojmy: