Zbraň kategórie D (Zákon o strelných zbraniach a strelive)

Zobraziť pojem v strome Doména: Obrana a bezpečnosť

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 7
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: