Vlastnícke právo (Charta základných práv EÚ)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

Charta základných práv Európskej únie
Hlava II, Článok 17

Súvisiace pojmy: