Stupne utajenia (ochrana utajovaných skutočností)

Zobraziť pojem v strome Doména: Obrana a bezpečnosť

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 215/2004 Z. z. (o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 3
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: