Výbory Bezpečnostnej rady

Zobraziť pojem v strome Doména: Obrana a bezpečnosť

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 227/2002 Z. z. (o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu)
Čl. 8
Znenie zákona

Doplnkové informácie:

(5) Bezpečnostná rada na prípravu a plnenie svojich úloh zriaďuje najmä tieto výbory:

a) výbor pre zahraničnú politiku,
b) výbor pre obranné plánovanie,
c) výbor pre civilné núdzové plánovanie,
d) výbor pre koordináciu spravodajských služieb.

Súvisiace pojmy: