Bezdôvodné obohatenie (zákon č. 40/1964)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 40/1964 (Občiansky zákonník)
§ 451 - § 455
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: