Substitučné zastúpenie na základe plnomocenstva (zákon č. 40/1964)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 40/1964 (Občiansky zákonník)
§ 33a
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: