Postup do vyššieho ročníka strednej školy (školský zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Vzdelanie a šport, Veda a výskum

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 38
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: