Doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti (vodičov motorových vozidiel)

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 89, § 90
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: