Štandardy pre referencovateľný identifikátor (štandardy pre IS verejnej správy)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle výnosu 55/2014 (o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy)
§ 46
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: