Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní (Trestný poriadok)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Súvisiace pojmy: