Nové významné plynárenské zariadenia (§ 75, zákon o energetike)

Zobraziť pojem v strome Doména: Financie a hospodárstvo

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: