Odvolanie prezidenta (Ústava Slovenskej republiky)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)
Čl. 106
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: