Požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov (Článok 10, PSD2)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Zdrojový zákon

Hlava II, KAPITOLA 1, Oddiel 1, Článok 10

Súvisiace pojmy: