Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Súvisiace pojmy: