Sloboda prejavu a právo na informácie (Základné práva a slobody)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)
Čl. 26
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: