Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 255 - § 257
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: