Vybrané činnosti vo výstavbe (stavebný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon)
§ 45
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: